ขอเชิญเจ้าหน้าที่ สวว. ทุกท่าน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 8.49 น. ณ.กรมทางหลวงชนบท     ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556     ช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 3 ช่องทาง คือ Web สวว. กล่องแสดงความคิดเห็น และสายตรง ผส.วว.     ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ 1.กล่องรับเรื่องร้องเรียน 2 Web Board 3. สายตรง ผส.วว. 4. ศูนย์ระฆัง     ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหน่อยงานได้ จำนวน 3 ช่องทาง คือ กล่องรับฟังความคิดเห็น หน้าWeb Board และแบบสำรวจความคิดเห็น     รับสมัครลูกจ้างชัวคราวรายเดือน ตำแหน่งวิศวกรโยธา 2 ตำแหน่ง และ นายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม    
Printer-friendly version PDF version

กลุ่มปฐพีวิศวกรรม

                     

กลุ่มวิเคราะห์และทดสอบ

              

กลุ่มพัฒนามาตรฐาน

 
 
 

พื้นที่รับผิดชอบ

รับสมัครงาน

หน้าแรก

หน้าแรก

PA030548_resize.JPG

PA030548_resize.JPG

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

interstate_strategics_tourism: 

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

interstate_strategics_tourism: 

Syndicate content