logo
มทช. 201-2545 มาตรฐานวัสดุถมคันทาง(Embankment : Material)

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 14:30

ปรับปรุง มทช.101-2561 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 11:15

logo
เอกสารบรรยายแนวทางการควบคุมคุณภาพผิวทางปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

วันที่ : 17 ก.พ. 2559 12:30

logo
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 Inventors'day 2016

ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 Inventors'day 2016 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุม ไบเทค บางนา สามารถดูรายละเอียดเเละดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://rrm.nrct.go.th/inventor-day/172-2559.html

วันที่ : 18 ธ.ค. 2558 10:00

สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยให้ข้าราชการยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม และน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใ่ส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่

สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่ส่วนอำนวยการ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา Tel. 0-2551-5994 

e-mail: depart_drr@hotmail.com

 

 

วันที่ : 21 ก.ย. 2558 13:45

การจัดกิจกรรม โครงการ "เผยแพร่แลกเปลี่ยน เพื่อรอบรู้" ครั้งที่ 2 ของสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา

การจัดกิจกรรม โครงการ "เผยแพร่แลกเปลี่ยน เพื่อรอบรู้" ครั้งที่ 2 ของสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

 

 

วันที่ : 14 ส.ค. 2558 16:15

นายสมบูรณ์ กนรนภากุล ผส.วว. พร้อมด้วยนายทวี แสงสุวรรณโณ ผอ.กวจ. ตรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชุดเจาะ Boring งานแก้ไข การทรุดตัวของถนนเลียบคลอง 13 ปทุมธานี

วันที่ : 24 ก.ค. 2558 10:30

logo
ประชาสัมพันธ์จัดถ่ายความรู้ ระบบปฏิบัติการศูนย์ทดสอบวัสดุ กรมทางหลวงชนบท ในวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

วันที่ : 08 ก.ค. 2558 15:15

สวว.สอนอบรมบุคลาท้องถิ่นหลักสูตรการควบคุมงาน recycling ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าหน้าที่สวว.สอนอบรมบุคลาท้องถิ่นหลักสูตรการควบคุมงาน recycling ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ : 22 มิ.ย. 2558 10:30

สัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องเทคนิคการก่อสร้างถนนเชิงลาดคอสะพานบริเวณพื้นที่ดินอ่อนที่เหมาะสม

นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผส.วว. เป็นประธานในการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรุ้และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้โครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณเชิงคอสะพานและการใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ

วันที่ : 22 มิ.ย. 2558 10:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

 

 

 

หน้าแรก